Difference between revisions of "PreservingWB: Tirana Day"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
[[Skeda:PreservingTirana Event Cover-01.png|parapamje|qendër]]
==Përshkrimi==
==Përshkrimi==
Më 20,21 dhe 22 Mars në Tiranë zhvillohet eventi 3-ditor për projektin 'PreservingWB' dhe në Prill në qytetin e Prishtinës. Projekti konsiston në dokumentim përmes platformave me burim të hapur (open source), e sa më shumë ndërtesave arkitektonike dhe historike të mundshme në Tiranë dhe Prishtinë. Ju mund të mësoni më shumë rreth platformave me burim të hapur, si të punoni me to, vizita në terren në këto ndërtesa dhe të mësoni nocione themelore për fotografinë arkitektonike, nga mentorët dhe profesionistët e këtyre fushave.
Më 20,21 dhe 22 Mars në Tiranë zhvillohet eventi 3-ditor për projektin 'PreservingWB' dhe në Prill në qytetin e Prishtinës. Projekti konsiston në dokumentim përmes platformave me burim të hapur (open source), e sa më shumë ndërtesave arkitektonike dhe historike të mundshme në Tiranë dhe Prishtinë. Ju mund të mësoni më shumë rreth platformave me burim të hapur, si të punoni me to, vizita në terren në këto ndërtesa dhe të mësoni nocione themelore për fotografinë arkitektonike, nga mentorët dhe profesionistët e këtyre fushave.

Revision as of 11:28, 3 March 2020

Përshkrimi

Më 20,21 dhe 22 Mars në Tiranë zhvillohet eventi 3-ditor për projektin 'PreservingWB' dhe në Prill në qytetin e Prishtinës. Projekti konsiston në dokumentim përmes platformave me burim të hapur (open source), e sa më shumë ndërtesave arkitektonike dhe historike të mundshme në Tiranë dhe Prishtinë. Ju mund të mësoni më shumë rreth platformave me burim të hapur, si të punoni me to, vizita në terren në këto ndërtesa dhe të mësoni nocione themelore për fotografinë arkitektonike, nga mentorët dhe profesionistët e këtyre fushave.

Projekti është i organizuar nga Open Labs Hackerspace dhe RYCO. Gjithashtu, mbeshtet nga IPKO Foundarion në Prishtinë dhe United Nations Peacebuilding.


Pjesëmarrja

Per tu regjistruar, apliko ketu (deri me 16 mars): registration.preservingwb.city

Axhenda

Dita e pare, 20 Mars, Prezantim dhe workshop ne Destil Co-working

 • (9:30-10:00) Regjistrimi i pjesemarresve
 • (10:00-11:00) Prezantimi i projektit PreservingWB si dhe 'PreservingTirana' si lindi ne kontekstin e situates ne Tirane, pse eshte i rendesishem ky dokumentim. Si mund te adresohet kjo problematike dhe per qytetet e tjera te Ballkanit, permes kesaj platforme gjithperfshirese.
 • (11:00-11:30) Coffe-break
 • (11:30-12:30) Pjesa e dyte e prezantimit: Prezantimi i disa prej ndertesave me informacione ne lidhje me to si dhe cfare platformash perdoren, si jane perdorur ato ne lidhje me projektin per ta lehtesuar ate dhe si njohja e tyre ndihmon jo vetem realizimin e projektit ne fjale por dhe si mund te perdoren per projekte te tjera, ne te ardhmen.
 • (12:30- 13:15) Lunch break (dreke e perbashket)
 • (13:15-15:00)

Prezantim i Wikimedia Commons: I platformes ne pergjithesi. Instruksione si mund te: Uploadohen imazhe, video etj/ Si mund te krijohen kategori/ wikidata si mund te behet lidhja me artikujt e wikimedias. Demostrim me shembuj konkret si krijohet nje kategori ndertesash dhe si uploadohen fotot aty. Si mund te kontribuohet tek Preservingtirana/ PresevingWB permes Wikimedia Commons.

 • (15:00- 16:30)

Presantimi i Github, per cfare projektesh perdoret, rendesia. Si te krijosh nje account dhe veprimet qe mund te besh me te. Cfare veprimesh mund te kryejme. Krijim Issues, diskutim ne issues, uploadim fotosh ne folderin specifik apo ne issues, shtim bibliografie tek linku i bibliografise etj. Njohuri baze mbi Open street map , si te krijojne nje account cfare mund te bejne ne Open street map si mund te perdoret, si mund te kontribuojne ne projekt permes OSM.


Dita 2, 21 Mars - Tour Arkitekture ne Tirane+ Workshop fotografie, Takim ne Sheshin Skenderbej

 • (9:30-10:00) Mbledhja e pjesmarresve ne piken e takimit ne qytet.

Fillimi i tourit sipas nje itinerar te para-caktuar me ndertesat me interesante nga website per ti treguar, se bashku me mentoret e guides dhe mentor fotografie.

 • (10:00-11:30) Gjate levizjes do vizitohen keto ndertesa dhe do jepen informacione mbi to, duke krijuar mundesine pjesmarresve ti fotografojne dhe duke i orientuar mbi menyren me te mire si ta bejne me keshilla nga fotografi ne terren.
 • (11:30-12:00) Coffe-break
 • (12:00-15:00) Vazhdim i turit (pjesa e mbetur e ndertesave ne Itinerar)


Dita 3, 22 mars- Dita e workshopeve dhe punes ne grup, Vendodhja:Coolab

 • (9:30-10:00) Rregjistrimi mbledhja e pjesmarresve.
 • (10:00-11:00) Prezantim : Do flitet ne lidhje me sa ndertesa jane perfshire, mappuar deri me tani per Tiranen. Sa jane evidentuar te reja per tu perfshire e dokumentuar ne projekt. Do flitet pak me gjeresisht mbi historikun, arkitekturen dhe informacione qe jane mbledhur per to.
 • (11:00-12:00) Workshopi i fotografise, shpjegim dhe nocione baze mbi fotografine arkitektonike dhe trajnim mbi menyra editimi te fotove te bera gjate tourit nga pjesmarresit.
 • (12:00-13:30) Informimi per grupet e mundshme dhe ndarja ne grupe e pjesmarresve dhe fillimi i punes se grupeve. Cdo grup me nje mentor specifik qe udheheq punen dhe pergjigjet pyetjeve e paqartesive. Behet ndarja ne grupe dhe prezantimet e mentoreve me pjesemarresit dhe midis tyre dhe fillohet puna me tasks, qe jepen nga mentoret .
 • Grupi qe do merret me OSM dhe do punojne mbi nxjerrjen e koordinateve te ndertesave dhe hedhjen ne nje pad si dhe hedhjen e tyre ne OSM (me nje mentor OSM ne krye qe i orienton 'tasks' qe do kene).
 • Grupi qe do merret me Wikimedia Commons: Do ju disponohet nje folder me fotot e ndertesave per tu perfshire, me mentorin e Wikimedia Commons dhe do bejne e mesojne te uploadojne keto foto ne kategorite perkatese.
 • Grupi qe do merret me Github: Do mesohen te krijojne account ne Github dhe do bejne te mundur ngritjen e disa issues, qe nga kontrollimi i shkrimeve e texteve per gabime drejtshkrimore, ose menyren si mund te propozojne perfshirjen e nje ndertese ne harte duke dhene foto e geo-lokacion ne issues, perfshirje fotosh ne folderat e websitit ne Github etj.
 • (13:30-14:30) Lunch break
 • (14:30-17:00) Vazhdon puna ne grupe deri ne finalizimin e nje pjese te mire te taskeve e ne fund behet dhe perfshirja e pjesmaresve si kontribues ne websitet: preservingtirana.city/ preservingpristina.city
 • Group photo