Politika e Privatësise

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:55, 21 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do publikojmë politikën e privatësisë në gjuhën shqipe për këtë website. Do e publikojmë në licensë që mundëson ripërdorimin lehtësisht duke evituar kështu krijimin nga e para të Politikave të Privatësisë nga website të tjera.