Phygital

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 11:49, 22 August 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova permbajtjen fillestare te projektit)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do shtohet së shpejti materiali i plotë në shqip si dhe cdo informacion tjetër rreth projektit.

Rreth projektit

Do shtohet së shpejti

Takimet e grupeve

  • takimi nr. 1: Athinë 7 - 8 dhjetor 2017
  • takimi nr. 2: Janinë 13-14 dhjetor 2018Ndërlidhje

Do shtohet së shpejti.