Difference between revisions of "Phygital"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(krijova faqen)
 
(krijova permbajtjen fillestare te projektit)
 
Line 1: Line 1:
Këtu do shtohet së shpejti përshkrimi dhe statusi i projektit Phygital.
+
Këtu do shtohet së shpejti materiali i plotë në shqip si dhe cdo informacion tjetër rreth projektit.
 +
 
 +
== Rreth projektit ==
 +
Do shtohet së shpejti
 +
 
 +
== Takimet e grupeve ==
 +
* takimi nr. 1: Athinë 7 - 8 dhjetor 2017
 +
* takimi nr. 2: Janinë 13-14 dhjetor 2018
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Ndërlidhje ==
 +
Do shtohet së shpejti.
 +
* Prokurimet duke u bazuar në PRAG 2018: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa.

Latest revision as of 11:49, 22 August 2018

Këtu do shtohet së shpejti materiali i plotë në shqip si dhe cdo informacion tjetër rreth projektit.

Rreth projektit

Do shtohet së shpejti

Takimet e grupeve

  • takimi nr. 1: Athinë 7 - 8 dhjetor 2017
  • takimi nr. 2: Janinë 13-14 dhjetor 2018Ndërlidhje

Do shtohet së shpejti.