Parimet SOLID & Hyrje në UX

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:07, 16 September 2018 by Izabela (talk | contribs) (krijova faqe te re)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

1. Parimet S.O.L.I.D në arkitekturën software a. Ky workshop i dedikohet më shumë zhvilluesve software b. Ky workshop do të ndihmojë dhe prezantojë pjesmarrësit me metodat që duhen përdorur për të ndërtuar një software që mund të mirëmbahet lehtësisht dhe gjithashtu të jetë lehtësisht i zgjerueshëm.

2. Hyrje në UX (User Experience Design)

Detaje

  • Kur: 24.10.2018 @ 18.00;
  • Ku: Open Labs hackerspace Tiranë, Albania.
  • Nevojë të marrësh laptop/tablet me vete: Po (mund të përdorni një laptop nga Hackerspace);
  • Ka nevojë të kemi dije teknike rreth open hardware: Jo detyrimisht;
  • Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: Jo.

Axhenda

Ndërlidhje

https://forum.openlabs.cc/t/propozim-per-workshop/1376/6

Organizatorët