Paisje ne Open Labs Hackerspace

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Më poshtë lista e pajisjeve që momentalisht kemi në hackerspace:

  • Kamera LG 360gradë