Paisje ne Open Labs Hackerspace

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:57, 21 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Më poshtë lista e pajisjeve që momentalisht kemi në hackerspace:

  • Kamera LG 360gradë