Open main menu

Më poshtë lista e pajisjeve që momentalisht kemi në hackerspace:

  • Kamera LG 360gradë