PCB design with KiCAD - Webinar

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:53, 23 April 2020 by Mariana (talk | contribs) (Krijoi faqen me "Webinar rreth dizenjimit të PCB (Printed Circuit Board) në gjuhën shqipe këtë të Shtunë 25/4 në orën 15:00. KiCad është një software suite open source për automati...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Webinar rreth dizenjimit të PCB (Printed Circuit Board) në gjuhën shqipe këtë të Shtunë 25/4 në orën 15:00.

KiCad është një software suite open source për automatizimin e dizajnit elektronik. Lehtëson hartimin e skematikës për qarqet elektronike dhe shndërrimin e tyre në modelet PCB.

Ky event organizohet në bashkëpunim me FLOSSK - Free Libre Open Source Software Kosova