Difference between revisions of "Përdoruesi:Evavranici"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(U boshatis faqja)
Line 1: Line 1:
 
+
Eva Vraniçi, studente në Shkenca Kompjuterike, anëtare e Open Labs Hackerspace.

Revision as of 14:09, 20 January 2019

Eva Vraniçi, studente në Shkenca Kompjuterike, anëtare e Open Labs Hackerspace.