Difference between revisions of "Opendata.tirana.al Hackathon"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 39: Line 39:


== Raport i eventit ==
== Raport i eventit ==
* Grupi i pare: Bela,Tedi,Elio - Tema: Bug Tracking System
* '''Grupi i pare: Bela,Tedi,Elio - Tema: Bug Tracking System'''
* Grupi i dyte: Sidorela, Nafie - Tema: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive
* '''Grupi i dyte: Sidorela, Nafie - Tema: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive'''
* Grupi i tretë: Mariana,Melisa - Tema: Arkivimi i të dhënave dhe të dhënat mungojnë
* '''Grupi i tretë: Mariana Balla ,Melisa Sulko '''
* Grupi i katërt: Amarildo, Augest - Tema: Gjeoreferimi i të dhënave  
'''Tema: Evidentimi i të dhënave që mungojnë'''
* Grupi i pestë: Anxhelo - Tema: Prezantimi user-friendly i të dhënave
 
* Grupi i gjashtë: Aleksander - Tema: Buxheti online
'''Bujqësia'''
* Të dhënat gjeohapsinore të pyjeve, kullotave,fermave dhe përrenjëve.
* Të dhënat gjeohapsinore të pyjeve, të dëmtuara nga prerjet dhe djegjet.
* Llojet e fermave, vendodhja e tyre si edhe rrugët kryesore dhe dytësore që janë afër tyre.
* Vendodhja e tokave bujqësore të Tiranës.
* Informacione dhe vendodhjet e kanaleve kulluese pranë tokave bujqësore.
 
'''Sociale'''
* Vendodhja gjeografike(adresa) të çerdheve, shkollave, shkollave për fëmijë me aftësi kufizuara, publike dhe private.Gjithashtu edhe informacione mbi infrastrukturën që ofrojnë (llojet e fushave, fusha të mbyllura, etj)
* Vendodhja e azileve (adresa) si dhe numri maksimal i personave që mund të pranojnë.
* Vendodhja e shtëpive sociale.
* Vendodhja e strehëve të kafshëve .
* Vendodhja e shtëpisë për fëmijë.
 
'''Ekonomia'''
* Tek cilat objekte është harxhuar buxheti.
 
'''Transporti'''
* Vendodhjet e stacioneve të linjave urbane.
 
'''Mjedisi'''
* Përcaktimi i shkeljeve dhe dëmtimeve në mjedis si edhe rregullimet janë bërë.
* Vendodhja e burimeve të ujit të pijshëm.
 
'''Siguria publike'''
* Vendodhjet e komisarjatëve dhe zjarrfikseve.
 
'''Kulturë dhe rekreacion'''
* Vendodhja (koordinatat gjeografike) të objekteve kulturore dhe monumenteve.
* Vendodhja e fushave të sportit të disiplinave të ndryshme
* Pikat turistike.
 
'''Infrastruktura'''
* Vendodhja e semaforëve
* '''Grupi i katërt: Amarildo, Augest - Tema: Gjeoreferimi i të dhënave'''
* '''Grupi i pestë: Anxhelo - Tema: Prezantimi user-friendly i të dhënave'''
* '''Grupi i gjashtë: Aleksander - Tema: Buxheti online'''

Revision as of 13:37, 17 June 2017

Përshkrimi

opendata.tirana.al Hackathoni i dytë me fokus të dhënat e hapura të qytetit të Tiranës, do të organizohet në ambjentet e Open Labs Hackerspace ku pjesëmarrësit të cilët janë të përfshirë në fushën e teknologjisë dhe jo vetëm, do të punojnë për të analizuar portalin e të dhënave dhe për të propozuar ndryshime dhe përmirësim në të. Aktiviteti vjen si vazhdim i punës së bërë gjatë hackathonit të parë, do vazhdojmë me zhvillimin e temave që u paraqitën duke i përmirësuar ato më tej.

Bashkohu dhe ti me pjesëmarrësit që do të punojnë mbi bugs të portalit e të dhënave të hapura të Bashkisë së Tiranës opendata.tirana.al dhe do të analizojnë strukturën e portalit dhe të dhënave që janë publikuar, duke shkruar kod, duke hartuar modele për një projekt apo aplikim duke përdorur të dhënat e hapura.

Temat ku mund të përfshihesh

 • Tema 1: Bug Tracking System
 • Tema 2: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive
 • Tema 3: Arkivimi i të dhënave dhe të dhënat që mungojnë
 • Tema 4: Përmirësimi dhe mirëmbajtja teknike e të dhënave
 • Tema 5: Prezantimi user-friendly i të dhënave
 • Tema 6: Buxheti online

Për më tepër detaje rreth temave klikoni në: opendata.tirana.al Hackathon - Empowered by Open Diversity Project;

Kush mund të marrë pjesë

 • zhvillues te cilët dëshirojnë të zhvillojnë dijet e tyre teknike;
 • dizajner grafikë të gatshëm për të krijuar dizajne miqësore që mund të transformojnë statistikat e mërzitshme në vizualizime që shpjegojnë jetën në Tiranë;
 • vajza/djem me ide kreative që mund të ndërtojnë projekte të reja për të ndryshuar mënyren se si njerëzit ndjejnë dhe jetojnë ne qytetin e tyre duke përdoruar të dhënat e hapura;
 • aktivistë që dëshirojnë të rrisin nivelin e transparencës nga institucioni i Bashkisë së Tiranës;
 • vajza/djem të apasionuar pas të dhënave që dinë se si të gjejnë mënyra të reja për të përdorur të dhënat e hapura;
 • urbanistë që dëshirojne të ndajnë ekspertizën e tyre dhe të zgjidhin cështje reale;

Këtë herë eventi nuk do u dedikohet vetëm vajzave, por edhe djemtë mund të marrin pjesë.

Apliko per tu bërë pjesë: https://goo.gl/forms/YtNaqBHf0vWnCyp23

Detaje

 • Kur: 17 qershor 2017
 • Ku: Open Labs Hackerspace
 • Numri i pjesëmarrësve:

Axhenda

 1. Hapja e eventit
 2. Prezantim te grupeve dhe anetareve te grupit
 3. Mid-term presentations
 4. Diskutime dhe feedback nga mentoret dhe organizatoret
 5. Prezantimi i outputit final

Raport i eventit

 • Grupi i pare: Bela,Tedi,Elio - Tema: Bug Tracking System
 • Grupi i dyte: Sidorela, Nafie - Tema: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive
 • Grupi i tretë: Mariana Balla ,Melisa Sulko

Tema: Evidentimi i të dhënave që mungojnë

Bujqësia

 • Të dhënat gjeohapsinore të pyjeve, kullotave,fermave dhe përrenjëve.
 • Të dhënat gjeohapsinore të pyjeve, të dëmtuara nga prerjet dhe djegjet.
 • Llojet e fermave, vendodhja e tyre si edhe rrugët kryesore dhe dytësore që janë afër tyre.
 • Vendodhja e tokave bujqësore të Tiranës.
 • Informacione dhe vendodhjet e kanaleve kulluese pranë tokave bujqësore.

Sociale

 • Vendodhja gjeografike(adresa) të çerdheve, shkollave, shkollave për fëmijë me aftësi të kufizuara, publike dhe private.Gjithashtu edhe informacione mbi infrastrukturën që ofrojnë (llojet e fushave, fusha të mbyllura, etj)
 • Vendodhja e azileve (adresa) si dhe numri maksimal i personave që mund të pranojnë.
 • Vendodhja e shtëpive sociale.
 • Vendodhja e strehëve të kafshëve .
 • Vendodhja e shtëpisë për fëmijë.

Ekonomia

 • Tek cilat objekte është harxhuar buxheti.

Transporti

 • Vendodhjet e stacioneve të linjave urbane.

Mjedisi

 • Përcaktimi i shkeljeve dhe dëmtimeve në mjedis si edhe rregullimet që janë bërë.
 • Vendodhja e burimeve të ujit të pijshëm.

Siguria publike

 • Vendodhjet e komisarjatëve dhe zjarrfikseve.

Kulturë dhe rekreacion

 • Vendodhja (koordinatat gjeografike) të objekteve kulturore dhe monumenteve.
 • Vendodhja e fushave të sportit të disiplinave të ndryshme
 • Pikat turistike.

Infrastruktura

 • Vendodhja e semaforëve
 • Grupi i katërt: Amarildo, Augest - Tema: Gjeoreferimi i të dhënave
 • Grupi i pestë: Anxhelo - Tema: Prezantimi user-friendly i të dhënave
 • Grupi i gjashtë: Aleksander - Tema: Buxheti online