Difference between revisions of "Opendata.tirana.al Hackathon"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 39: Line 39:


== Raport i eventit ==
== Raport i eventit ==
* '''Grupi i pare: Bela,Tedi,Elio - Tema: Bug Tracking System'''
Duke qënë se ky aktivitet ishte vazhdim i hackathonit të parë shumica e pjesëmarrësve ishin tashmë familjarizuar me platformën opendata.tirana.al dhe gjithashtu me punën që duhet bënte secili grup.
* '''Grupi i dyte: Sidorela, Nafie - Tema: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive'''
* '''Grupi i tretë: Mariana Balla ,Melisa Sulko '''
'''Tema: Evidentimi i dhënave që mungojnë'''


'''Bujqësia'''
* '''Grupi i parë: Bela Toci, Tedi Skenduli, Xheni Myrtaj, Aulona Kolicaj'''<br />
* Të dhënat gjeohapsinore të pyjeve, kullotave,fermave dhe përrenjëve.
'''Tema:''' Bug Tracking System<br />
* Të dhënat gjeohapsinore të pyjeve, dëmtuara nga prerjet dhe djegjet.
'''Përshkrimi:''' Bug Tracking System është procesi i përdorur për raportimin e problemeve dhe sugjerimeve për përmirësime. Këto probleme mund kenë lidhje me
* Llojet e fermave, vendodhja e tyre si edhe rrugët kryesore dhe dytësore që janë afër tyre.
# funksionalitetin e faqes si p.sh. mosngarkimi i një imazhi apo mbishkrimi,
* Vendodhja e tokave bujqësore Tiranës.
# ndërfaqen si p.sh. mosfunksionimi i një butoni,
* Informacione dhe vendodhjet e kanaleve kulluese pranë tokave bujqësore.
# performancën si p.sh ngarkimi i ngadaltë i elementëve portalit etj.


'''Sociale'''
Ky proces do aplikohet mbi dhënat e bashkisë së Tiranës duke marrë në shqyrtim website-in opendata.tirana.al. Mendojmë që çdo person do të ketë akses në portalin në fjalë do të ketë mundësinë të raportojë një bug në faqen e krijuar https://municipalityoftirana.github.io/opendataportal-bugs/1 e cila do jetë publike dhe do ketë funksionin e një baze të dhënash do të regjistrojë gjitha faktet në lidhje me bugs-et e raportuara nga përdoruesit. Këto fakte do të përfshijë kohën e raportimit, një përshkrim të shkurtër rreth tij dhe sugjerime për përmirësime.
* Vendodhja gjeografike(adresa) çerdheve, shkollave, shkollave për fëmijë me aftësi kufizuara, publike dhe private.Gjithashtu edhe informacione mbi infrastrukturën ofrojnë (llojet e fushave, fusha mbyllura, etj)
Theksojmë që ky website është thjesht një prototip mbi të cilin ka akoma punë për tu bërë dhe do të merret në dorëzim nga personeli përgjegjës i bashkisë për mirëmbajtjen e portalit dhe sugjerojmë që në portal shtohet një buton i cili e lidh me bug report form në github.
* Vendodhja e azileve (adresa) si dhe numri maksimal i personave mund pranojnë.
* Vendodhja e shtëpive sociale.
* Vendodhja e strehëve kafshëve .
* Vendodhja e shtëpisë për fëmijë.


'''Ekonomia'''
* '''Grupi i dytë: Sidorela Uku, Nafie Shehu'''<br />
* Tek cilat objekte është harxhuar buxheti.
'''Tema:''' Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive<br />
'''Përshkrimi:'''


'''Transporti'''
* '''Grupi i tretë: Mariana Balla, Melisa Sulko, Jonida Mukaj'''<br />
* Vendodhjet e stacioneve linjave urbane.
'''Tema:''' Arkivimi i të dhënave dhe të dhënat që mungojnë<br />
'''Përshkrimi:''' Evidentimi i kategorive apo i të dhënave që mungojnë dhe mënyra për të vazhduar arkivimin në ardhmen.<br />


'''Mjedisi'''
* Bujqësia
* Përcaktimi i shkeljeve dhe dëmtimeve në mjedis si edhe rregullimet që janë bërë.
# Të dhënat gjeohapësinore të pyjeve, kullotave, fermave dhe përrenjve.
* Vendodhja e burimeve ujit të pijshëm.
# Të dhënat gjeohapësinore të pyjeve të dëmtuara nga prerjet dhe djegiet.
# Llojet e fermave, vendodhja e tyre si edhe rrugët kryesore dhe dytësore që janë afër tyre.
# Vendodhja e tokave bujqësore Tiranës.
# Informacione dhe vendodhjet e kanaleve kulluese pranë tokave bujqësore.


'''Siguria publike'''
* Sociale
* Vendodhjet e komisarjatëve dhe zjarrfikseve.
# Vendodhja gjeografike (adresa) të çerdheve, shkollave, shkollave për fëmijë me aftësi të kufizuara, publike dhe private. Gjithashtu edhe informacione mbi infrastrukturën që ofrojnë (llojet e fushave, fusha të mbyllura, etj)
# Vendodhja e azileve (adresa) si dhe numri maksimal i personave që mund të pranojnë.
# Vendodhja e shtëpive sociale.
# Vendodhja e strehave të kafshëve .
# Vendodhja e shtëpive për fëmijë.


'''Kulturë dhe rekreacion'''
* Ekonomia
* Vendodhja (koordinatat gjeografike) të objekteve kulturore dhe monumenteve.
# Tek cilat objekte është harxhuar buxheti.
* Vendodhja e fushave të sportit të disiplinave të ndryshme
* Pikat turistike.


'''Infrastruktura'''
* Transporti
* Vendodhja e semaforëve
# Vendodhjet e stacioneve të linjave urbane.
* '''Grupi i katërt: Amarildo, Augest - Tema: Gjeoreferimi i të dhënave'''  
 
* '''Grupi i pestë: Anxhelo - Tema: Prezantimi user-friendly i të dhënave'''
* Mjedisi
* '''Grupi i gjashtë: Aleksander - Tema: Buxheti online'''
# Përcaktimi i shkeljeve dhe dëmtimeve në mjedis si edhe rregullimet që janë bërë.
# Vendodhja e burimeve të ujit të pijshëm.
 
* Siguria publike
# Vendodhjet e komisarjatëve dhe zjarrfikseve.
 
* Kulturë dhe rekreacion
# Vendodhja (koordinatat gjeografike) të objekteve kulturore dhe monumenteve.
# Vendodhja e fushave të sportit të disiplinave të ndryshme
# Pikat turistike.
 
* Infrastruktura
# Vendodhja e semaforëve
 
* '''Grupi i katërt: Amarildo Shallas, Augest Dalliu'''<br />
'''Tema:''' Gjeoreferimi i të dhënave<br />
'''Përshkrimi:'''  
 
* '''Grupi i pestë: Kristina Millona, Anxhelo Lushka, Elio Qoshi'''<br />
'''Tema:''' Prezantimi user-friendly i të dhënave<br />
'''Përshkrimi:'''  
 
* '''Grupi i gjashtë: Genta Hoxha, Aleksander Koko, Redon Skikuli'''<br />
'''Tema:''' Buxheti online<br />
'''Përshkrimi:'''

Revision as of 17:08, 23 June 2017

Përshkrimi

opendata.tirana.al Hackathoni i dytë me fokus të dhënat e hapura të qytetit të Tiranës, do të organizohet në ambjentet e Open Labs Hackerspace ku pjesëmarrësit të cilët janë të përfshirë në fushën e teknologjisë dhe jo vetëm, do të punojnë për të analizuar portalin e të dhënave dhe për të propozuar ndryshime dhe përmirësim në të. Aktiviteti vjen si vazhdim i punës së bërë gjatë hackathonit të parë, do vazhdojmë me zhvillimin e temave që u paraqitën duke i përmirësuar ato më tej.

Bashkohu dhe ti me pjesëmarrësit që do të punojnë mbi bugs të portalit e të dhënave të hapura të Bashkisë së Tiranës opendata.tirana.al dhe do të analizojnë strukturën e portalit dhe të dhënave që janë publikuar, duke shkruar kod, duke hartuar modele për një projekt apo aplikim duke përdorur të dhënat e hapura.

Temat ku mund të përfshihesh

 • Tema 1: Bug Tracking System
 • Tema 2: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive
 • Tema 3: Arkivimi i të dhënave dhe të dhënat që mungojnë
 • Tema 4: Përmirësimi dhe mirëmbajtja teknike e të dhënave
 • Tema 5: Prezantimi user-friendly i të dhënave
 • Tema 6: Buxheti online

Për më tepër detaje rreth temave klikoni në: opendata.tirana.al Hackathon - Empowered by Open Diversity Project;

Kush mund të marrë pjesë

 • zhvillues te cilët dëshirojnë të zhvillojnë dijet e tyre teknike;
 • dizajner grafikë të gatshëm për të krijuar dizajne miqësore që mund të transformojnë statistikat e mërzitshme në vizualizime që shpjegojnë jetën në Tiranë;
 • vajza/djem me ide kreative që mund të ndërtojnë projekte të reja për të ndryshuar mënyren se si njerëzit ndjejnë dhe jetojnë ne qytetin e tyre duke përdoruar të dhënat e hapura;
 • aktivistë që dëshirojnë të rrisin nivelin e transparencës nga institucioni i Bashkisë së Tiranës;
 • vajza/djem të apasionuar pas të dhënave që dinë se si të gjejnë mënyra të reja për të përdorur të dhënat e hapura;
 • urbanistë që dëshirojne të ndajnë ekspertizën e tyre dhe të zgjidhin cështje reale;

Këtë herë eventi nuk do u dedikohet vetëm vajzave, por edhe djemtë mund të marrin pjesë.

Apliko per tu bërë pjesë: https://goo.gl/forms/YtNaqBHf0vWnCyp23

Detaje

 • Kur: 17 qershor 2017
 • Ku: Open Labs Hackerspace
 • Numri i pjesëmarrësve:

Axhenda

 1. Hapja e eventit
 2. Prezantim te grupeve dhe anetareve te grupit
 3. Mid-term presentations
 4. Diskutime dhe feedback nga mentoret dhe organizatoret
 5. Prezantimi i outputit final

Raport i eventit

Duke qënë se ky aktivitet ishte vazhdim i hackathonit të parë shumica e pjesëmarrësve ishin tashmë të familjarizuar me platformën opendata.tirana.al dhe gjithashtu me punën që duhet të bënte secili grup.

 • Grupi i parë: Bela Toci, Tedi Skenduli, Xheni Myrtaj, Aulona Kolicaj

Tema: Bug Tracking System
Përshkrimi: Bug Tracking System është procesi i përdorur për raportimin e problemeve dhe sugjerimeve për përmirësime. Këto probleme mund të kenë lidhje me

 1. funksionalitetin e faqes si p.sh. mosngarkimi i një imazhi apo mbishkrimi,
 2. ndërfaqen si p.sh. mosfunksionimi i një butoni,
 3. performancën si p.sh ngarkimi i ngadaltë i elementëve të portalit etj.

Ky proces do të aplikohet mbi të dhënat e bashkisë së Tiranës duke marrë në shqyrtim website-in opendata.tirana.al. Mendojmë që çdo person që do të ketë akses në portalin në fjalë do të ketë mundësinë të raportojë një bug në faqen e krijuar https://municipalityoftirana.github.io/opendataportal-bugs/1 e cila do të jetë publike dhe do ketë funksionin e një baze të dhënash që do të regjistrojë të gjitha faktet në lidhje me bugs-et e raportuara nga përdoruesit. Këto fakte do të përfshijë kohën e raportimit, një përshkrim të shkurtër rreth tij dhe sugjerime për përmirësime. Theksojmë që ky website është thjesht një prototip mbi të cilin ka akoma punë për tu bërë dhe do të merret në dorëzim nga personeli përgjegjës i bashkisë për mirëmbajtjen e portalit dhe sugjerojmë që në portal të shtohet një buton i cili e lidh me bug report form në github.

 • Grupi i dytë: Sidorela Uku, Nafie Shehu

Tema: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive
Përshkrimi:

 • Grupi i tretë: Mariana Balla, Melisa Sulko, Jonida Mukaj

Tema: Arkivimi i të dhënave dhe të dhënat që mungojnë
Përshkrimi: Evidentimi i kategorive apo i të dhënave që mungojnë dhe mënyra për të vazhduar arkivimin në të ardhmen.

 • Bujqësia
 1. Të dhënat gjeohapësinore të pyjeve, kullotave, fermave dhe përrenjve.
 2. Të dhënat gjeohapësinore të pyjeve të dëmtuara nga prerjet dhe djegiet.
 3. Llojet e fermave, vendodhja e tyre si edhe rrugët kryesore dhe dytësore që janë afër tyre.
 4. Vendodhja e tokave bujqësore të Tiranës.
 5. Informacione dhe vendodhjet e kanaleve kulluese pranë tokave bujqësore.
 • Sociale
 1. Vendodhja gjeografike (adresa) të çerdheve, shkollave, shkollave për fëmijë me aftësi të kufizuara, publike dhe private. Gjithashtu edhe informacione mbi infrastrukturën që ofrojnë (llojet e fushave, fusha të mbyllura, etj)
 2. Vendodhja e azileve (adresa) si dhe numri maksimal i personave që mund të pranojnë.
 3. Vendodhja e shtëpive sociale.
 4. Vendodhja e strehave të kafshëve .
 5. Vendodhja e shtëpive për fëmijë.
 • Ekonomia
 1. Tek cilat objekte është harxhuar buxheti.
 • Transporti
 1. Vendodhjet e stacioneve të linjave urbane.
 • Mjedisi
 1. Përcaktimi i shkeljeve dhe dëmtimeve në mjedis si edhe rregullimet që janë bërë.
 2. Vendodhja e burimeve të ujit të pijshëm.
 • Siguria publike
 1. Vendodhjet e komisarjatëve dhe zjarrfikseve.
 • Kulturë dhe rekreacion
 1. Vendodhja (koordinatat gjeografike) të objekteve kulturore dhe monumenteve.
 2. Vendodhja e fushave të sportit të disiplinave të ndryshme
 3. Pikat turistike.
 • Infrastruktura
 1. Vendodhja e semaforëve
 • Grupi i katërt: Amarildo Shallas, Augest Dalliu

Tema: Gjeoreferimi i të dhënave
Përshkrimi:

 • Grupi i pestë: Kristina Millona, Anxhelo Lushka, Elio Qoshi

Tema: Prezantimi user-friendly i të dhënave
Përshkrimi:

 • Grupi i gjashtë: Genta Hoxha, Aleksander Koko, Redon Skikuli

Tema: Buxheti online
Përshkrimi: