Open hardware meetup with Alex & friends

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:05, 29 August 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Detaje rreth organizimit: https://forum.openlabs.cc/t/raspberry-pi-session-mon-27-aug-6pm/1336/8

Pjesëmarrësit

Alex, Boris, Izabela, Eva, Gjergji dhe dy miq të vegjël në moshë.

Detaje

  • Kur: 27.08.2018 @ 18.00;
  • Ku: Open Labs hackerspace Tiranë, Albania.
  • Numri i pjesëmarrësve: më pak se 10;
  • Nevojë të marrësh laptop/tablet me vete: PO;
  • Ka nevojë të kemi dije teknike rreth open hardware: Jo detyrimisht;
  • Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: JO, nuk ka nevojë të kesh marrë pjesë në aktivitete të mëparshme.

Axhenda

  • Thjesht sesion hardware hacking. Freestyle.

Organizatorët

  • Alex Yang
  • Boris Budini (koordinues)

Media

  • nuk kishte mbulim mediatik.

Materialet promocionale

Nuk ishte e nevojshme për materiale të tilla.

Raport i aktivitetit

Borisi prezantoi parimet bazë rreth Raspberri Pi dhe Arduino. Shumë edukativ si event dhe do ishte mirë të ketë përditësim. Kishim dhe një pjesëmarrës të ri në moshë që ishte i ndorjtur por shumë i interesuar për aktivitete që ne organizojmë.