Open Source VOIP-Workshop

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:38, 25 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Workshop rreth teknologjisë VoIP duke trajturar protokollet SIP ,IAX2, H.323 si dhe duke prezantuar open source software për t’i përdorur në ambjentet shtëpiake, biznesi me vetitë e kërkuara si : Konferenca Audio/Video, Dërgesa Zanore , Integrim me Librin e Adresave, Mesazher Çasti etj.

Detaje

  • Kur: 1 Shkurt 2014 @15.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit