Open main menu

Open Source Hardware

Revision as of 19:57, 2 April 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova Arduino ne liste)

Pajisje fizike (hardware) me kodburim të lirë dhe të hapur do dokumentohen në shqip këtu. Më poshtë lista e projekteve të pajisjeve fizike (hardware) që klasifikohen si pajisje me kodburim të lirë dhe të hapur: