Open Source Hardware

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 08:25, 21 April 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova printer 3D)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pajisje fizike (hardware) me kodburim të lirë dhe të hapur do dokumentohen në shqip këtu. Më poshtë lista e projekteve të pajisjeve fizike (hardware) që klasifikohen si pajisje me kodburim të lirë dhe të hapur:

  • Mikrokontrollera (Arduino etj);
  • Printer 3 dimensional.