Open SUSE

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:51, 29 October 2018 by Evavranici (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Meet up-i i parë në Open Labs Hackerspace për OpenSUSE ku flitet për sistemin operativ OpenSUSE, të rejat rreth tij dhe si mund të kontribuojmë për të. Gjithashtu hapi i parë për instalimin e tij dhe përkthimin e sistemit në gjuhen shqipe.

Pjesëmarrësit

Kryesisht moshë e re.

Detaje

  • Kur: 27.10.2018;
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: 6 (i plotësuar pas aktivitetit);
  • Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.
  • Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: JO.

Axhenda

  • prezantim i OpenSUSE
  • instalimi i versionit Leap
  • kontribuojmë në përkthimin në gjuhën shqipe

Link

Organizatorët

  • Eva Vraniçi

Raport i aktivitetit

Arritëm përkthimin në gjuhën shqipe në 3%