Difference between revisions of "Open SUSE"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(U boshatis faqja)
 
Line 1: Line 1:
== Përshkrimi ==
 
Duke filluar me Meet up-i e parë në Open Labs Hackerspace për OpenSUSE ku flitet për sistemin operativ OpenSUSE, të rejat rreth tij dhe si mund të kontribuojmë për të. Gjithashtu hapi i parë për instalimin e tij dhe përkthimin e sistemit në gjuhen shqipe. Vazhdohet me përkthimet.
 
  
== Detaje ==
 
* Ku: Open Labs Hackerspace
 
* Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.
 
 
== Axhenda ==
 
* prezantim i OpenSUSE
 
* instalimi i versionit Leap në meet up-in e parë dhe në çdo rast që do të ketë kërkesa
 
* kontribuojmë në përkthimin në gjuhën shqipe
 
 
== Datat ==
 
* 27.10.2018
 
* 08.12.2018
 
 
=== Link ===
 
* forum: https://forum.openlabs.cc/t/event-rreth-opensuse/1421
 
* telegram: openSuse Albania
 
 
== Organizatorët ==
 
* Eva Vraniçi
 

Latest revision as of 11:11, 29 October 2018