Open Labs Hackerspace:Të drejtat e autorit

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:47, 22 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Materiali qe gjenden te kete portal eshte publikuar ne licensen Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).