Difference between revisions of "OpenStreetMap Meetup"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Krijova faqen për aktivitetin.)
 
m (Shtova përshkrimin për aktivitetin.)
Line 1: Line 1:
= OpenStreetMap Metup #1 =
= OpenStreetMap Metup #1 =
== Përshkrimi ==
== Përshkrimi ==
Do shtohen vijim.
OpenStreetMap harta e dhënave të hapura gjeohapësinore e cila nuk ju përgjon. Një hartë e cila përmirësohet gjithnjë e më shumë çdo ditë duke u pasuruar me të dhëna nga e gjithë bota.
OpenStreetMap Meetup #1 do të jetë takimi i parë të interesuarve rreth OpenStreetMap, do të mblidhemi dhe të diskutojmë rreth këtij projekti, për hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrim si komunitet dhe mënyrave të reja se si të kontribuojmë. Mos mungoni aktivitet që të gjithë së bashku punojmë për përmirësimin e të dhënave tona gjeohapësinore.


== Detaje ==
== Detaje ==

Revision as of 22:19, 11 June 2017

OpenStreetMap Metup #1

Përshkrimi

OpenStreetMap harta e të dhënave të hapura gjeohapësinore e cila nuk ju përgjon. Një hartë e cila përmirësohet gjithnjë e më shumë çdo ditë duke u pasuruar me të dhëna nga e gjithë bota. OpenStreetMap Meetup #1 do të jetë takimi i parë të interesuarve rreth OpenStreetMap, do të mblidhemi dhe të diskutojmë rreth këtij projekti, për hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrim si komunitet dhe mënyrave të reja se si të kontribuojmë. Mos mungoni në aktivitet që të gjithë së bashku punojmë për përmirësimin e të dhënave tona gjeohapësinore.

Detaje

  • Kur: 16 Qershor 2017 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet në fund të aktivitetit.

Tema që do të diskutohen gjatë takimit

Do të shtohen në vijim.

Ndërlidhje

Eventi në FB: Do të shtohet në vijim.

Raport i Eventit

Do të shtohen në vijim.