OpenStreetMap Mapathon

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:59, 23 June 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi
Në vazhdim të takimeve të mëparshme, mblidhemi sërish për takimin e radhës për të përmirësuar të dhënat e hartës open source OpenStreetMap. Takimi do të zhvillohet në ambientet e Open Labs Hackerspace dhe të gjithë janë të mirëpritur. Mos harro të marrësh laptop me vete.

Detaje

  • Kur: 18 shkurt 2017 @11.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Ndërlidhje

Raport i eventit