OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:01, 30 April 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe platformave GIS me kobdurim të lirë dhe të hapur.


Anëtarët

TBD


Iniciativat

  • Maptime Tirana