Difference between revisions of "OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova aktivitet.)
m (vendosa ngjyrat e openstreetmap.)
Line 5: Line 5:
OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.
OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.


== Anëtarët ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em">Anëtarët</span></div>==
 
* Anisa Kuci
* Anisa Kuci
* Sidorela Uku
* Sidorela Uku
Line 12: Line 13:
* Amanti Lulo
* Amanti Lulo


== Iniciativat ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Iniciativat</span></div>==
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]


== Prezantime dhe postime ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Prezantime dhe postime</span></div>==
* 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela për komunitetin e OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:[https://forum.openlabs.cc/t/presantation-of-osm-albanian-community-for-polimappers-geoweek-event/792/2 link]
* 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela për komunitetin e OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:[https://forum.openlabs.cc/t/presantation-of-osm-albanian-community-for-polimappers-geoweek-event/792/2 link]
* 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map State of the Map] Japoni - blog post [https://openlabs.cc/open-labs-ne-sotm2017/ këtu]
* 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map State of the Map] Japoni - blog post [https://openlabs.cc/open-labs-ne-sotm2017/ këtu]
*  "[https://speakerdeck.com/sotm2017/day1-1100-how-to-build-up-an-osm-community How to build an OSM community]" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.
*  "[https://speakerdeck.com/sotm2017/day1-1100-how-to-build-up-an-osm-community How to build an OSM community]" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.


== Aktivitetet ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Aktivitetet</span></div>==
===2018===
 
 
===<span style="color:#76c551">2018</span>===
* 27.06.2018 @ 18:30 [[Maptime Tirana 7]]
* 27.06.2018 @ 18:30 [[Maptime Tirana 7]]
* 25.04.2018 @ 19:00 [[Maptime Tirana 6]]
* 25.04.2018 @ 19:00 [[Maptime Tirana 6]]
Line 28: Line 31:
* 17.01.2018 @ 18:00 [[Maptime Tirana 4]]
* 17.01.2018 @ 18:00 [[Maptime Tirana 4]]


===2017===
===<span style="color:#76c551">2017</span>===
* 18.11.2017 @ 10:00 [[OpenStreetMap GeoWeek Tirana]]
* 18.11.2017 @ 10:00 [[OpenStreetMap GeoWeek Tirana]]
* 21.10.2017 @ 15:00 [[Maptime Tirana nr 3|Maptime Tirana 3]]
* 21.10.2017 @ 15:00 [[Maptime Tirana nr 3|Maptime Tirana 3]]
Line 40: Line 43:
* 11.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.7|OpenStreetMap Mapathon #7]]
* 11.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.7|OpenStreetMap Mapathon #7]]


===2016===
===<span style="color:#76c551">2016</span>===
* 30.11.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.6|OpenStreetMap Mapathon #6]]
* 30.11.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.6|OpenStreetMap Mapathon #6]]
* 19.10.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.5|OpenStreetMap Mapathon #5]]
* 19.10.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.5|OpenStreetMap Mapathon #5]]
Line 47: Line 50:
* 06.02.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.2|OpenStreetMap Mapathon #2]]
* 06.02.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.2|OpenStreetMap Mapathon #2]]


===2015===
===<span style="color:#76c551">2015</span>===
* 12.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[John Sturdy në Open Labs: prezantim për OSM dhe Makespaces]]
* 12.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[John Sturdy në Open Labs: prezantim për OSM dhe Makespaces]]
* 08.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.2]]
* 08.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.2]]
* 24.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.1]]
* 24.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.1]]
* 14.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.0]]
* 14.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.0]]

Revision as of 09:03, 25 January 2019

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapësinore.

OpenStreetMap (OSM) është një projekt virtual bashkëpunues me qëllim krijimin e hartës botërore së redaktueshme nga të gjithë. Hartat krijohen me anë të të dhënave të marra nga paisje portable GPS, fotografimi ajror, burime të tjera për përdorim publik apo edhe nga njohuria lokale. Si imazhet ashtu edhe grafikat vektoriale mund të shkarkohen nën liçensën Open Database License. OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.

Anëtarët

  • Anisa Kuci
  • Sidorela Uku
  • Redon Skikuli
  • Nafie Shehu
  • Amanti Lulo

Iniciativat

Prezantime dhe postime

  • 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela për komunitetin e OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:link
  • 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në State of the Map Japoni - blog post këtu
  • "How to build an OSM community" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.

Aktivitetet

2018

2017

2016

2015