Difference between revisions of "OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova ndërlidhje për aktivitetet.)
m (Shtova lidhje.)
Line 6: Line 6:


== Anëtarët ==
== Anëtarët ==
* Anisa Kuci
* [[Anisa Kuci]]
* Sidorela Uku
* [[Sidorela Uku]]
* Redon Skikuli
* [[Redon Skikuli]]
* Nafie Shehu
* [[Nafie Shehu]]
* Amanti Lulo
* [[Amanti Lulo]]


== Iniciativat ==
== Iniciativat ==
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]
== Prezantime dhe postime ==
* 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela i OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:[https://forum.openlabs.cc/t/presantation-of-osm-albanian-community-for-polimappers-geoweek-event/792/2 link]
* 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map State of the Map] Japoni - blog post [https://openlabs.cc/open-labs-ne-sotm2017/ këtu]
*  "[https://speakerdeck.com/sotm2017/day1-1100-how-to-build-up-an-osm-community How to build an OSM community]" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.


== Aktivitetet ==
== Aktivitetet ==

Revision as of 11:18, 17 November 2017

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapësinore.

OpenStreetMap (OSM) është një projekt virtual bashkëpunues me qëllim krijimin e hartës botërore së redaktueshme nga të gjithë. Hartat krijohen me anë të të dhënave të marra nga paisje portable GPS, fotografimi ajror, burime të tjera për përdorim publik apo edhe nga njohuria lokale. Si imazhet ashtu edhe grafikat vektoriale mund të shkarkohen nën liçensën Open Database License. OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.

Anëtarët

Iniciativat

Prezantime dhe postime

  • 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela i OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:link
  • 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në State of the Map Japoni - blog post këtu
  • "How to build an OSM community" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.

Aktivitetet

2017

2016

2015