Difference between revisions of "OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova ndërlidhje.)
m (Shtova ndërlidhje për aktivitetet.)
Line 18: Line 18:
== Aktivitetet ==
== Aktivitetet ==
===2017===
===2017===
*21.10.2017 @ 15:00 [[Maptime Tirana nr 3|Maptime Tirana 3]]
* 18.11.2017 @ 10:00 [[OpenStreetMap GeoWeek Tirana]]
*13.08.2017 @ 19.00 OpenStreetMap birthday party with geobeers
* 21.10.2017 @ 15:00 [[Maptime Tirana nr 3|Maptime Tirana 3]]
* 13.08.2017 @ 19.00 OpenStreetMap birthday party with geobeers
* 16.06.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Meetup #1]];
* 16.06.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Meetup #1]];
* 26.05.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana 2]]
* 26.05.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana 2]]

Revision as of 22:19, 12 November 2017

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapësinore.

OpenStreetMap (OSM) është një projekt virtual bashkëpunues me qëllim krijimin e hartës botërore së redaktueshme nga të gjithë. Hartat krijohen me anë të të dhënave të marra nga paisje portable GPS, fotografimi ajror, burime të tjera për përdorim publik apo edhe nga njohuria lokale. Si imazhet ashtu edhe grafikat vektoriale mund të shkarkohen nën liçensën Open Database License. OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.

Anëtarët

  • Anisa Kuci
  • Sidorela Uku
  • Redon Skikuli
  • Nafie Shehu
  • Amanti Lulo

Iniciativat

Aktivitetet

2017

2016

2015