Difference between revisions of "OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova aktivitet.)
Line 11: Line 11:


== Aktivitetet ==
== Aktivitetet ==
* 26.05.2017 @ TBA në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana 2]]
* 16.06.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Meetup #1]];
* 26.05.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana 2]]
* 17.04.2017 @ 17.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana nr. 1|Maptime Tirana 1]]
* 17.04.2017 @ 17.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana nr. 1|Maptime Tirana 1]]

Revision as of 20:33, 6 June 2017

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapsinore.

Anëtarët

  • Anisa Kuci
  • Sidorela Uku
  • Redon Skikuli
  • Nafie Shehu

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet