Difference between revisions of "OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova aktivitetet)
Line 8: Line 8:
  
 
== Aktivitetet ==
 
== Aktivitetet ==
* 26.05.2017 @ TBA në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana 1]]
+
* 26.05.2017 @ TBA në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana 2]]
 
* 17.04.2017 @ 17.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana nr. 1|Maptime Tirana 1]]
 
* 17.04.2017 @ 17.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana nr. 1|Maptime Tirana 1]]

Revision as of 18:12, 21 May 2017

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapsinore.

Anëtarët

Do shtohet informacion së shpejti.

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet