Difference between revisions of "OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova aktivitetet.)
m (Shtova aktivitetet.)
Line 19: Line 19:
* 28.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #8]]
* 28.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #8]]
* 11.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #7]]
* 11.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #7]]
==2016==
* 30.11.2016 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #6]]
* 19.10.2016 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #5]]
* 16.04.2016 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #4]]
* 23.03.2016 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #3]]
* 06.02.2016 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Mapathon #2]]
==2015==
* 24.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur #1]]
* 14.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur #0]]

Revision as of 16:09, 11 June 2017

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapsinore.

Anëtarët

  • Anisa Kuci
  • Sidorela Uku
  • Redon Skikuli
  • Nafie Shehu

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet

2017

2016

2015