Difference between revisions of "OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(→‎2017: update i maptime 3)
m (shtova aktivitet ne liste)
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.
OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.


== Anëtarët ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em">Anëtarët</span></div>==
 
* Anisa Kuci
* Anisa Kuci
* Sidorela Uku
* Sidorela Uku
Line 12: Line 13:
* Amanti Lulo
* Amanti Lulo


== Iniciativat ==
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Iniciativat</span></div>==
[http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [http://maptime.io/tirana/ MaptimeTirana]
* [[Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap]]
 
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Prezantime dhe postime</span></div>==
* 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela për komunitetin e OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:[https://forum.openlabs.cc/t/presantation-of-osm-albanian-community-for-polimappers-geoweek-event/792/2 link]
* 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map State of the Map] Japoni - blog post [https://openlabs.cc/open-labs-ne-sotm2017/ këtu]
*  "[https://speakerdeck.com/sotm2017/day1-1100-how-to-build-up-an-osm-community How to build an OSM community]" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.
 
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#76c551;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Aktivitetet</span></div>==
===<span style="color:#76c551">2019</span>===
* 14.11.2019 @ 18:00 [[OSMGeoWeek 2019]]
* 13.06.2019 @ 18:00 OSM Mapathon
* 19.02.2019 @ 18:30 [[Mapathon nr.10|OpenStreetMap Mapathon #10]]
 
===<span style="color:#76c551">2018</span>===
* 27.06.2018 @ 18:30 [[Maptime Tirana 7]]
* 25.04.2018 @ 19:00 [[Maptime Tirana 6]]
* 23.02.2018 @ 18:30 [[Maptime Tirana 5]]
* 17.01.2018 @ 18:00 [[Maptime Tirana 4]]


== Aktivitetet ==
===<span style="color:#76c551">2017</span>===
===2017===
* 18.11.2017 @ 10:00 [[OpenStreetMap GeoWeek Tirana]]
*21.10.2017 @ 15:00 [[Maptime Tirana nr 3|Maptime Tirana 3]]
* 21.10.2017 @ 15:00 [[Maptime Tirana nr 3|Maptime Tirana 3]]
*13.08.2017 @ 19.00 OpenStreetMap birthday party with geobeers
* 13.08.2017 @ 19.00 OpenStreetMap birthday party with geobeers
* 16.06.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Meetup #1]];
* 16.06.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap Meetup #1]];
* 26.05.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana 2]]
* 26.05.2017 @ 18.00 në Open Labs Hackerspace: [[Maptime Tirana 2]]
Line 27: Line 46:
* 11.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.7|OpenStreetMap Mapathon #7]]
* 11.01.2017 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.7|OpenStreetMap Mapathon #7]]


===2016===
===<span style="color:#76c551">2016</span>===
* 30.11.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.6|OpenStreetMap Mapathon #6]]
* 30.11.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.6|OpenStreetMap Mapathon #6]]
* 19.10.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.5|OpenStreetMap Mapathon #5]]
* 19.10.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.5|OpenStreetMap Mapathon #5]]
Line 34: Line 53:
* 06.02.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.2|OpenStreetMap Mapathon #2]]
* 06.02.2016 në Open Labs Hackerspace: [[Mapathon nr.2|OpenStreetMap Mapathon #2]]


===2015===
===<span style="color:#76c551">2015</span>===
* 12.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[John Sturdy në Open Labs: prezantim për OSM dhe Makespaces]]
* 12.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[John Sturdy në Open Labs: prezantim për OSM dhe Makespaces]]
* 08.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.2]]
* 08.12.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.2]]
* 24.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.1]]
* 24.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.1]]
* 14.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.0]]
* 14.11.2015 në Open Labs Hackerspace: [[OpenStreetMap: Takim i hapur nr.0]]

Latest revision as of 19:15, 4 November 2019

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth OpenStreetMap dhe standarteve të të dhënave gjeohapësinore.

OpenStreetMap (OSM) është një projekt virtual bashkëpunues me qëllim krijimin e hartës botërore së redaktueshme nga të gjithë. Hartat krijohen me anë të të dhënave të marra nga paisje portable GPS, fotografimi ajror, burime të tjera për përdorim publik apo edhe nga njohuria lokale. Si imazhet ashtu edhe grafikat vektoriale mund të shkarkohen nën liçensën Open Database License. OpenStreetMap është krijuar nën shëmbullin e Wikipedias; edhe këtu hartat që shfaqin karakteristika të ndryshme, butoni i mirënjohur ‘Redakto’ dhe historia e plotë e redaktimeve ruhen dhe mirëmbahen. Përdoruesit e regjistruar mund të ngarkojnë regjistëra GPS dhe të redaktojnë të dhënat vektoriale me anë të mjeteve të vëna në dispozicion.

Anëtarët

  • Anisa Kuci
  • Sidorela Uku
  • Redon Skikuli
  • Nafie Shehu
  • Amanti Lulo

Iniciativat

Prezantime dhe postime

  • 15.11.2017 - Prezantim i shkurtër në skype nga Sidorela për komunitetin e OSM Albania në kuadër të OSMGeoWeek të organizuar nga PoliMappers. Detaje në forum:link
  • 18.08.2017 - 20.08.2017 Pjesëmarrja në State of the Map Japoni - blog post këtu
  • "How to build an OSM community" prezantim nga Anisa Kuci në State of the Map.

Aktivitetet

2019

2018

2017

2016

2015