OpenSUSE

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:26, 28 November 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen me materialin fillestar)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.