OpenSUSE

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. OpenSUSE është një nga distribucionet GNU/Linux nga SUSE Linux Gmbh dhe disa kompani të tjera. Përveç kompanisë e cila sponsorizon në zhvillimin e projektit, openSUSE ka një ueb portal për përfshirjen e komunitetit. Fokusi është të ofrojë mjete me kodburim të hapur për zhvilluesit e softuerit dhe administratorët e sistemit duke ofruar dhe një dektop miqësor për përdoruesin si dhe mjedis server-i.

Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.

Anëtarët

Aktivitetet

Faqja wiki e meet-ups

  • 27.10.2018 @10:00 OpenSUSE Meetup 1
  • 22.12.2018 @10:00 OpenSUSE Meetup 2
  • 12.01.2019 @11:00 OpenSUSE Meetup 3

Kanalet e Komumikimit:

Nismat:

openSUSE 2020 conference bid

Në vijim të bisedës në forum dhe takimet e anëtarëve të Open Labs u vendos që anëtarët e mëposhtëm të aplikojnë për mundësinë or organizimit të konferencës openSUSE 2020 në Tiranë:

  • Eva V.
  • Marinela G
  • Redon S.
  • Silva A.

Draft aplikimi do publikohet së shpejti pa pvrfshirë shumat financiare në këtë fazë