Difference between revisions of "OpenSUSE"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova informacion.)
Line 1: Line 1:
Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.  
+
Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit [https://www.opensuse.org/ openSUSE]. OpenSUSE është një nga distribucionet GNU/Linux nga SUSE Linux Gmbh dhe disa kompani të tjera. Përveç kompanisë e cila sponsorizon në zhvillimin e projektit, openSUSE ka një ueb portal për përfshirjen e komunitetit. Fokusi është të ofrojë mjete me kodburim të hapur për zhvilluesit e softuerit dhe administratorët e sistemit duke ofruar dhe një dektop miqësor për përdoruesin si dhe mjedis server-i.
  
 +
Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.
 +
 +
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#173f4f;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em">Anëtarët</span></div>==
 +
 +
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#173f4f;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Aktivitetet</span></div>==
 
Faqja wiki e meet-ups
 
Faqja wiki e meet-ups
  * https://wiki.openlabs.cc/faqja/OpenSUSE_Meetup
+
* 27.10.2018 @10:00 [[OpenSUSE_Meetup| OpenSUSE Meetup 1]]
 +
* 22.12.2018 @10:00 OpenSUSE Meetup 2
 +
* 12.01.2019 @11:00 OpenSUSE Meetup 3
  
Kanalet e Komumikimit:
+
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#173f4f;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Kanalet e Komumikimit:</span></div>==
  * forum: https://forum.openlabs.cc/t/opensuse-meetup/1421
+
* forum: https://forum.openlabs.cc/t/opensuse-meetup/1421
  * telegram: https://t.me/joinchat/BQzDA1kRSG4HwFiawV1icA
+
* telegram: https://t.me/joinchat/BQzDA1kRSG4HwFiawV1icA
  
Nismat:
+
==<div style="font-size:1em;text-align: left;background-color:#173f4f;width:98%;margin: 1%;"><span style="color:#FFFFFF;padding:.3em"> Nismat:</span></div>==
 
* përkthime/lokalizii në gjuhën shqipe
 
* përkthime/lokalizii në gjuhën shqipe
  * platforma: https://l10n.opensuse.org
+
* platforma: https://l10n.opensuse.org
  * guida: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide
+
* guida: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide

Revision as of 09:28, 25 January 2019

Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. OpenSUSE është një nga distribucionet GNU/Linux nga SUSE Linux Gmbh dhe disa kompani të tjera. Përveç kompanisë e cila sponsorizon në zhvillimin e projektit, openSUSE ka një ueb portal për përfshirjen e komunitetit. Fokusi është të ofrojë mjete me kodburim të hapur për zhvilluesit e softuerit dhe administratorët e sistemit duke ofruar dhe një dektop miqësor për përdoruesin si dhe mjedis server-i.

Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.

Anëtarët

Aktivitetet

Faqja wiki e meet-ups

  • 27.10.2018 @10:00 OpenSUSE Meetup 1
  • 22.12.2018 @10:00 OpenSUSE Meetup 2
  • 12.01.2019 @11:00 OpenSUSE Meetup 3

Kanalet e Komumikimit:

Nismat: