Difference between revisions of "OpenSUSE"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
Kanalet e Komumikimit:
 
Kanalet e Komumikimit:
* forum: https://forum.openlabs.cc/t/opensuse-meetup/1421
+
  * forum: https://forum.openlabs.cc/t/opensuse-meetup/1421
* telegram: https://t.me/joinchat/BQzDA1kRSG4HwFiawV1icA
+
  * telegram: https://t.me/joinchat/BQzDA1kRSG4HwFiawV1icA
  
 
Nismat:
 
Nismat:

Revision as of 10:51, 22 December 2018

Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.

Kanalet e Komumikimit:

 * forum: https://forum.openlabs.cc/t/opensuse-meetup/1421
 * telegram: https://t.me/joinchat/BQzDA1kRSG4HwFiawV1icA

Nismat:

  • përkthime/lokalizimet
 * platformat: https://l10n.opensuse.org
 * guida e lokalizimit/përkthimit: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide