Difference between revisions of "OpenSUSE"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova nderlidhje per guiden e lokalizimit)
Line 1: Line 1:
 
Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.  
 
Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.  
  
* përkthime/lokalizimet: https://l10n.opensuse.org
+
Kanalet e Komumikimit:
* guida e lokalizimit/përkthimit: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide
+
* forum: https://forum.openlabs.cc/t/opensuse-meetup/1421
 +
* telegram: https://t.me/joinchat/BQzDA1kRSG4HwFiawV1icA
 +
 
 +
Nismat:
 +
* përkthime/lokalizimet
 +
  * platformat: https://l10n.opensuse.org
 +
  * guida e lokalizimit/përkthimit: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide

Revision as of 10:51, 22 December 2018

Kjo është faqe për prezantimin dhe dokumentimin e projektit openSUSE. Në vijim do shtohet material i mëtejshëm rreth projektit.

Kanalet e Komumikimit:

Nismat:

  • përkthime/lokalizimet
 * platformat: https://l10n.opensuse.org
 * guida e lokalizimit/përkthimit: https://en.opensuse.org/openSUSE:Localization_guide