OSMGeoWeek 2019

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 19:17, 4 November 2019 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen per aktivitetin)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

OpenStreetMap është databaza më e madhe e të dhënave të hapura gjeohapësinore. Një projekt i nisur që në vitin 2004 frymëzuar nga Wikipedia.

Axhenda

  • Prezantim i përgjithshëm mbi OpenStreetMap
  • Prezantim rreth OSMGeoWeek

Kush mund të marrë pjesë

Kushdo që ka dëshirë të mësojë më shumë rreth OpenStreetMap dhe se si mund të kontribuojë për të përmirësuar të dhënat. Mjafton të vini në hackerspace bashkë me ose pa laptop-in tuaj.

Detaje

  • Kur: 14.11.2019 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: TBA
  • Eventi në fb: TBA

Lidhje të jashtme

Raport i eventit

TBA