Difference between revisions of "OSCAL 2022/Hapësira e medias"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (shtova partner mediatik.)
Line 10: Line 10:
*[https://www.admin-magazine.com ADMIN Network & Security]
*[https://www.admin-magazine.com ADMIN Network & Security]
*[https://fosslife.org FOSSlife]
*[https://fosslife.org FOSSlife]
*[https://a2news.com/ A2CNN]


[https://oscal.openlabs.cc/blog/media-partner Këtu] mund të gjeni thirrjen për të aplikuar për partner mediatikë.
[https://oscal.openlabs.cc/blog/media-partner Këtu] mund të gjeni thirrjen për të aplikuar për partner mediatikë.

Revision as of 09:04, 13 May 2022