Difference between revisions of "OSCAL 2019/Hapësira e medias"

Jump to navigation Jump to search
m (shtova links nga publikimet per oscal)
m (shtova publikimet ne media)
 
Line 28: Line 28:
* https://exit.al/2019/05/organizohet-ne-tirane-konferenca-per-te-apasionuarit-pas-teknologjise-dhe-sotwareve/
* https://exit.al/2019/05/organizohet-ne-tirane-konferenca-per-te-apasionuarit-pas-teknologjise-dhe-sotwareve/
* https://m.youtube.com/watch?v=zeQv963EbQc
* https://m.youtube.com/watch?v=zeQv963EbQc
* https://calendar.al/event/oscal-2019-open-source-conference-albania
* https://itsfoss.com/oscal-2019/
* http://www.epoka.edu.al/news-oscal-2019-open-labs-hackerspace-4599.html
* https://fedoraproject.org/wiki/OSCAL_2019
* https://www.evensi.com/oscal-2019-open-source-conference-albania-rruga-pjete-budi-1000-tirana/277798305
* https://www.revistawho.com/breakingnews/konferenca-e-gjashte-nderkombetare-vjetore-e-oscal-2019/
* https://10times.com/oscal
* https://mediaere.al/konferenca-e-gjashte-nderkombetare-vjetore-e-oscal-2019/
* https://reps.mozilla.org/e/oscal-19-open-source-conference-albania-2019/
* https://medial.mk/2019/03/12/oscal-2019-edicioni-i-vi-te-po-vjen/
* https://zyrtare.com/2019/03/oscal-2019-edicioni-i-vi-te-po-vjen/?utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook
* http://veclajme.com/oscal-2019-edicioni-i-vi-te-po-vjen/
* http://dos.epoka.edu.al/news-information-session-about-the-oscal-2019-by-openlabs-hackerspace-4558.html
* https://www.youtube.com/watch?v=p1JrSrpxVNQ