OSCAL 2018

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 19:17, 21 December 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Data)
Jump to navigation Jump to search
OSCAL 2018

Faqe e dedikuar për informacion rreth edicionit të 5të të Open Source Conference Albania.


Data

  • 19 & 20 Maj 2018

Vendi

Nuk është vendosur akoma.

Propozime nga anëtarët