OSCAL 2018

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:25, 9 November 2017 by Sidorela (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
OSCAL 2018

Faqe e dedikuar për informacion rreth edicionit të 5të të Open Source Conference Albania.


Data

  • 19 & 20 Maj 2017

Vendi

Nuk është vendosur akoma.

Propozime nga anëtarët