OSCAL 2018

Revision as of 15:24, 9 November 2017 by Sidorela (talk | contribs)
OSCAL 2018

Faqe e dedikuar për informacion rreth edicionit të 5të të Open Source Conference Albania.


Data

  • 19 & 20 Maj 2017

Vendi

Nuk është vendosur akoma.

Grupi organizativ

Propozime nga anëtarët