OSCAL 2018

Revision as of 22:38, 4 August 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova kategorinë Data dhe Vendi)

Faqe e dedikuar për informacion rreth edicionit të 5të të Open Source Conference Albania.


Data

Nuk është vendosur akoma.

Vendi

Nuk është vendosur akoma.

Grupi organizativ


Propozime nga anëtarët