OSCAL 2018

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 17:15, 2 October 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Shtova organizatorët.)
Jump to navigation Jump to search

Faqe e dedikuar për informacion rreth edicionit të 5të të Open Source Conference Albania.


Data

19-20 Maj 2017

Vendi

Nuk është vendosur akoma.

Grupi organizativ

Propozime nga anëtarët