Difference between revisions of "OSCAL 2018"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova kategorinë Data dhe Vendi)
m (Shtova datën e aktivitetit.)
Line 3: Line 3:


== Data ==  
== Data ==  
Nuk është vendosur akoma.
19-20 Maj 2017


== Vendi ==
== Vendi ==

Revision as of 19:36, 26 September 2017

Faqe e dedikuar për informacion rreth edicionit të 5të të Open Source Conference Albania.


Data

19-20 Maj 2017

Vendi

Nuk është vendosur akoma.

Grupi organizativ


Propozime nga anëtarët