Difference between revisions of "OSCAL 2018"

Jump to navigation Jump to search
(shtova kategorine rreth grupit organizativ dhe kategorine rreth propozimeve nga komuniteti)
 
(shtova kategorinë Data dhe Vendi)
Line 1: Line 1:
Faqe e dedikuar për informacion rreth edicionit të 5të të Open Source Conference Albania.


== Data ==
Nuk është vendosur akoma.
== Vendi ==
Nuk është vendosur akoma.


== Grupi organizativ ==
== Grupi organizativ ==