Difference between revisions of "OSCAL 2018"

Jump to navigation Jump to search
(shtova kategorinë Data dhe Vendi)
m (Shtova datën e aktivitetit.)
Line 3: Line 3:


== Data ==  
== Data ==  
Nuk është vendosur akoma.
19-20 Maj 2017


== Vendi ==
== Vendi ==