OSCAL 2016/Ligjëruesit

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 20:16, 26 September 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Sidorela zhvendosi faqen OSCAL/Ligjëruesit2016 tek OSCAL 2016/Ligjëruesit: Ndyshime në faqen kryesore të oscal.)
Jump to navigation Jump to search

Ligjëruesit e këtij viti:

 • Albert Lekaj
 • Aldo Zilfaj
 • Alex Lakatos
 • Alket Rexhepi
 • Ana Prifti
 • Anisa Melishte
 • Anisa Selimi
 • Ardian Hackaj
 • Ardian Haxha
 • Ardit Gjipali
 • Arianit Dobroshi
 • Arion Banishta