Difference between revisions of "OSCAL 2015"

Jump to navigation Jump to search
m (Shtova links.)
Line 18: Line 18:


==Komente nga pjesëmarrësit==
==Komente nga pjesëmarrësit==
* Blogpost nga Jona Azizaj, [https://blog.azizaj.com/oscal-2015/ Oscal 2015]
* Blogpost nga Redon Skikuli, [https://redon.skikuli.com/2015/07/oscal-2015-aftermath/ Oscal 2015 aftermath]
* Blogpost nga Elio Qoshi, [https://elioqoshi.me/2015/05/oscal-15/ OSCAL'15] & [https://elioqoshi.me/2015/06/oscal15-in-numbers/ Oscal'15 in numbers]