OSCAL 2014/Sponsorët

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:01, 29 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Shtova Oscal header.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
OSCAL 2014

Gold Sponsors

 • Mozilla
 • Vodafone
 • Github

Silver Sponsors

 • Linux Professional Institute
 • Fedora
 • FSFE
 • Farnell
 • Host.al
 • Ogilvy & Mather Albania

Supporters

 • Këshilli i ministrave, Ministri për inovacionin dhe administratën publike
 • Ministria e mirëqenies sociale dhe rinisë
 • Universiteti i Tiranës