OSCAL 2014/Sponsorët

OSCAL 2014

Gold Sponsors

 • Mozilla
 • Vodafone
 • Github

Silver Sponsors

 • Linux Professional Institute
 • Fedora
 • FSFE
 • Farnell
 • Host.al
 • Ogilvy & Mather Albania

Supporters

 • Këshilli i ministrave, Ministri për inovacionin dhe administratën publike
 • Ministria e mirëqenies sociale dhe rinisë
 • Universiteti i Tiranës