OSCAL 2014/Hapësira e medias

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:08, 30 September 2017 by Sidorela (talk | contribs) (krijova faqen për mbulimin mediatik.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Mbulimi mediatik

Mbulimi në rrjetet sociale

  • Hashtag që u përdor #OSCAL2014